Objavljeno: 12.11.2023.

Europska grupa za javnu upravu (EGPA) osnovana je 1975. godine i predstavlja dinamičnu platformu za promicanje suradnje među europskim i svjetskim profesorima, ekspertima-praktičarima i mladim znanstvenicima koji se bave javnom upravom.

Djelujući kao jedna od pet sekcija u okviru Međunarodnog instituta za upravne znanosti (IIAS), EGPA olakšava intelektualni dijalog kroz plenarne rasprave, seminare, simpozije, panele i radionice u okviru svoje 23 stalne radne grupe.

Pristupanjem u članstvo ovog prestižnog udruženja Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru potvrdilo je svoju prepoznatljivost na europskoj i međunarodnoj znanstvenoj karti koju tradicionalno širi i usavršava i organiziranjem Međunarodne konferencije „Razvoj javne uprave“.

Korak je ovo više u ostvarenju izvrsnosti naših nastavnika i studenata Upravnog odjela kojima će sada biti omogućen pristup časopisima relevantnima za područje javne uprave, objave stručnih i znanstvenih članaka u časopisima EGPA-e te sudjelovanje na konferencijama i događanjima u njihovoj organizaciji.

Više o EGPA-i saznajte na sljedećoj poveznici: https://egpa.iias-iisa.org/ABOUT.php