Objavljeno: 29.10.2019.

Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru sudjelovalo je 26. listopada 2019. godine na međunarodnom sajmu “Study in Europe” u Tirani, održanom u organizaciji Europske Komisije. Na Sajmu je sudjelovalo 34 izlagača iz ukupno 18 europskih zemalja. Oko 1000 posjetitelja i sudionika na sajmu informirali su se o mogućnostima studiranja u zemljama koje su bile predstavljene od strane veleposlanstava te studijskim programima visokoobrazovnih institucija koje su bile predstavljene na sajmu. Ispred Veleučilišta Lavoslav Ružička” u Vukovaru prodekan za poslovanje i suradnju s gospodarstvom dr.sc. Slobodan Stojanović, prof. v.š., pročelnik Upravnog odjela Ivan Belaj, mag. iur., v. pred. i Erasmus koordinatorica Karolina Novinc, struč. spec. oec. predstavili su studijske programe i mogućnosti koje se na Veleučilištu pružaju studentima tijekom studiranja u Vukovaru kao i mogućnosti za razmjene studenata i osoblja kroz Erasmus+ projekte mobilnosti. Tijekom sajma ostvareni su kontakti za proširivanje partnerstava na području provođenja Erasmus+ projekata i drugih međunarodnih aktivnosti. Tijekom izlaganja predstavnicima Veleučilišta pridružila se Ljiljana Bašić, prva tajnica Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Albaniji te izrazila podršku pri predstavljanju Hrvatske na međunarodnom sajmu. Ovim sudjelovanjem doprinijelo se promidžbi i vidljivosti Veleučilišta potencijalnim partnerima iz regije, ali i šire čime se doprinosi razvoju internacionalizacije i uključivanju Veleučilišta u europske mreže obrazovanja.