Objavljeno: 24.03.2021.

Na inicijativu veleposlanika Države Izrael u Republici Hrvatskoj Nj.E. Ilana Mora u veleposlanstvu je održan sastanak s dekanom Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru dr. sc. Željkom Sudarićem vezano uz buduću suradnju s visokoobrazovnim ustanovama u Izraelu, razmjene studenata i nastavnika, te suradnje na projektima istraživanja i razvoja.

Također, ako epidemiološka situacija to dopusti, dogovoren je dolazak veleposlanika na Međunarodne konferencije u organizaciji Veleučilišta.