Objavljeno: 12.04.2022.

Odluku o uvjetima prelaska i upisa studenata s drugih visokih učilišta u RH i inozemstvu na Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru u akad. god. 2022./2023. možete pronaći u prilogu

Odluka o uvjetima prelaska i upisa studenata 2022-2023