Objavljeno: 28.03.2022.

Veleučilište „Lavoslav Ružička“  u Vukovaru, 25. ožujka 2022. godine održalo je događaj s multiplicirajućim učinkom na kojem su predstavljene aktivnosti i intelektualni rezultati proizašli iz Erasmus+ projekta strateškog partnerstva  „Digital Tools and Methods for Safe Transfer Techniques for Caregivers in Today’s Health Care Sector“ – STTech na kojem je VEVU partnerska ustanova.

Glavni cilj događaja s multiplicirajući učinkom bila je prezentacija “E-interaktivnog priručnika za Peer učenje o tehnikama sigurnog transfera” koji je namijenjen njegovateljima i osobama koje se bave skrbi osoba s poteškoćama u kretanju.

 

Događaj je uspješno održan na hibridni način, s velikim odazivom sudionika. Oko 50 sudionika iz udaljenih dijelova različitih regija Hrvatske prisustvovalo je događaju on-line te je oko 25  sudionika iz bliže regije sudjelovalo fizički na događaju u prostoru Veleučilišta. Uz navedene sudionike događaju su prisustvovali i studenti fizioterapije s kojima je također podijeljen uvid u različite internacionalne prakse transfera osoba. Na ovaj način postignuto je dijeljenje rezultata i učinaka od projekta STTech na nacionalnoj razini.

 

Svrha ovog događanja bila je predstavljanje E-interaktivnog priručnika koji se sastoji od 6 poglavlja s najvažnijim segmentima koje je potrebno savladati kako bi se primijenile tehnike sigurnog prijenosa, metodologije Peer to Peer podučavanja te razmjena internacionalnih praksi tehnika transfera kao i osnovnih načela sigurnog prijenosa, procjene rizika i kako raditi s vlastitim tijelom s ciljem prevencije iscrpljivanja i ozljeda na radu te prevencije rizika za pacijenta, kao i motivirati ciljnu skupinu na praćenje trendova i korištenje različitih izvora znanja kroz obrazovanje i svakodnevni rad.

 

Sudionici događaja bili su predstavnici nacionalnih institucija, tijela i udruženja iz područja zdravstva i njege, predavači, nastavnici, treneri, fizioterapeuti, medicinske sestre, radni terapeuti, stručni njegovatelji, privatni njegovatelji i pripravnici, studenti, učenici kao i ostali zainteresirani.

 

Događaj su vodili članovi hrvatskog projektnog tima, pročelnica Odjela za zdravstvene studije dr. sc. Slavica Janković, PT, viši predavač te viši predavači  s našeg Veleučilišta:  Stjepan Jelica, mag. physioth., PT, viši predavač,  Mateja Znika, mag. physioth., PT, viši predavač,  Vesna Brumnić, dipl. physioth., PT, viši predavač i  vanjska suradnica doc. dr. sc. Iva Šklempe Kokić, PT, viši predavač.

 

Nakon prezentacije projekta, projektnih aktivnosti i intelektualnih rezultata održan je panel s predstavnicima regionalnih institucija na temu “Mogućnost primjene transfera i problematika u kliničkom okruženju”.

Prema evaluaciji sudionika cjelokupan događaj ocijenjen je visokim pozitivnim ocjenama i pohvalama, a sudionici su se složili i da je  to bio događaj s vrlo korisnim i primjenjivim sadržajem.