Sadržaj kolegija:

1. Pojam normativne djelatnosti
2. Potreba postojanja posebne znanosti o izradi pravnih propisa
3. Pravo kao tehnologija društvenih znanosti
4. Zadatak znanosti o izradi pravnih propisa
5. Pojam znanosti o izradi pravnih propisa
6. Predmet znanosti o izradi pravnih propisa i njezin odnos prema granama materijalnog prava
7. Metoda znanosti o izradi pravnih propisa
8. Pripremanje, donošenje, publiciranje, objavljivanje, primjenjivanje propisa.
9. Europski ustav, europski zakon, europski okvirni zakon, europska uredba, europska odluka.
10. Propisi i opći akti u hrvatskom sustavu prava
10.1 Pravni propisi koje donose državni organi
10.2 Pravni propisi koje donose nedržavni organi
11.Hijerarhija pravnih propisa
11.1 Hijerarhija pravnih propisa koje donose državni organi
11.2 Ustav, ustavni zakoni, organski zakoni, obični zakoni, poslovnici, uredbe i dr.
11.3 Obujam pravnog propisa
12. Pretpostavke za donošenje i izradu pravnih propisa
12.1 Objektivne pretpostavke
12.2 Subjektivne pretpostavke

13. Plan normativne djelatnosti
14. Načela za izradu pravnih propisa
15. Izrada konačnog teksta pravnog propisa
16. Forma teksta pravnog propisa
17. Izmjene i dopune pravnih propisa
18. Pročišćeni tekst pravnog propisa
19. Ispravci pravnog propisa

Popis literature:

Obavezna literatura:

1.Borković, I., Nomotehnika, Pravni fakultet u Splitu, 1996.
2.Milotić, I., Peranić, D., Nomotehnika – izrada općih akata s praktičnim primjerima, RRiF, Zagreb, 2015.
3.Ustav Republike Hrvatske (NN 85/10) i Odluka Ustavnog suda (NN 5/14)
4.Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, pročišćeni tekst (NN 49/02)
5.Poslovnik Hrvatskog sabora (NN 81/13)
6.Jedinstvena nomotehnička pravila za izradu propisa koje donosi Hrvatski sabor (NN 74/15)

Ciljevi kolegija:

Ovaj predmet služi za nužnu nomotehničku pismenost studenata. Svaki predmet koji se bavi «proizvodnjom» propisa, a to znači svi oni koji imaju pozitivnopravne sadržaje, su povezani sa Nomotehnikom. Osobito to dolazi do izražaja u procesu harmoniziranja propisa, znači i sa predmetima koji se bave europskim pravom.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.