Sadržaj kolegija:

1. Bračno pravo: pojam braka, pretpostavke za sklapanje braka
2. Bračno pravo: sklapanje braka u građanskom obliku, sklapanje braka u vjerskom obliku, osobna prava i dužnosti bračnih drugova
3. Bračno pravo: prestanak braka, obvezno savjetovanje i medijacija
4. Pravni odnos roditelja i djeteta: utvrđivanje i osporavanje majčinstva i očinstva
5. Prava djeteta i pravni odnos roditelja i djeteta
6. Mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta
7. Izvanbračna zajednica. Istospolne zajednice.
8. Posvojenje: pretpostavke za zasnivanje posvojenja, prava i dužnosti posvojitelja
9. Posvojenje: postupak zasnivanja posvojenja, postupak procjene podobnosti i prikladnosti za posvojenje
10. Skrbništvo: skrbništvo za djecu, skrbništvo za punoljetne osobe
11. Skrbništvo: posebno skrbništvo, nadležnost i postupak
12. Uzdržavanje
13. Imovinski odnosi bračnih drugova
14. Matičarstvo: pojam i vrste državnih matica, vođenje matica i upisivanje podataka

Popis literature:

Obvezna literatura:

1. Hrabar D., Hlača N., Jakovac-Lozić D., Korać Graovac a., Majstorović I., Čulo Margaretić A., Šimović I., Obiteljsko pravo (2021.), Narodne novine, Zagreb.

Dopunska literatura:

1. Hrabar D., Korać Graovac A., Obiteljsko pravo i matičarstvo (2019.), Narodne novine, Zagreb.
2. Obiteljski zakon, Narodne novine br.
3. Zakon o o državnim maticama, Narodne novine br. 96/93, 76/13, 98/19
4. Zakon o životnom partnerstvu osoba istoga spola, Narodne novine br. 92/14 i 98/19.

Ciljevi kolegija:

Cilj predmeta je stjecanje znanja o svim relevantnim elementima obiteljskog prava i matičarstva.

Polaganje ispita:

Pismeno i usmeno.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materijali: