Sadržaj kolegija:

1. Uvod u EU fondove
2. Proračun Europske unije
3. EU izvori financiranja
4. Strategije Europske unije
5. Kohezijska ili regionalna politika
6. Zajednička poljoprivredna politika EU
7. Politika ruralnog razvoja
8. Programi predpristupne pomoći
9. Upravljanje projektnim ciklusom
10. Natječaji i natječajna dokumentacija
11. Priprema projekta
12. Primjeri uspješnih projekata

Popis literature:

Obavezna literatura:

1. Tufekčić, M., Tufekčić, Ž. (2013) EU politike & fondovi 2014 – 2020. Drugo izdanje. Plavi partner d.o.o. Zagreb.

Dopunska literatura:

2. Belić, M. (2011), Potpore i javni natječaji iz EU fondova. Zagreb: Nova knjiga Rast.
3. EU fondovi: vodič kroz europske fondove 2008.-2013. / Martina Belić et al. Zagreb: Folpa, 2010.

Ciljevi kolegija:

Cilj predmeta je upoznati studente sa strukturom fondova Europske unije te mogućnostima njihova korištenja te ih osposobiti za samostalnu pripremu natječajne dokumentacije za razne natječaje fondova Europske Unije.

Polaganje ispita:

Pismeni usmeni ispit.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materijali: