Sadržaj kolegija:

 1. Uvodno predavanje
 2. Košarka
 3. Nogomet
 4. Rukomet
 5. Odbojka
 6. Stolni tenis
 7. Atletika
 8. Badminton
 9. Tenis
 10. Stolni tenis
 11. Vježbe snage
 12. Vježbe istezanja

Popis literature:

Obvezna literatura:

 1. Anderson, B.; Burke, E.; Perl. B. (1997.): Fitness za sve, Zagreb, Copal
 2. Milanović, D. i sur. Priručnik za sportske trenere, FFK,

Izborna literatura:

 1. Anderson, B. (2001.): Streching, Gopal, Zagreb.
 2. Milanović, D. i sur. (1996): Fitness, FFK Zagreb.
 3. Tićak, K. (1997): Oblikovanje tijela za žene, Astroida, Zagreb.
 4. Vukić, Ž.; Vukić,Ž.; Jančić, S. (1999): Priručnik za samostalno ciljano vježbanje studenata, Ekonomski fakultet, Osijek

Ciljevi kolegija:

Studenti će moći organizirati svoje biopsihosocijalne potrebe za kretanjem čime se uvećavaju njihovi adaptivni i stvaralački potencijali, transformiraju antropološke karakteristike osobito motoričke, morfološke i funkcionalne.

Studenti će usvojiti temeljna teorijska i praktična znanja kojim se oni osposobljavaju za samostalno programiranje i provođenje procesa tjelesnog vježbanja.

Polaganje ispita:

Kolegij nema ispita.