Objavljeno: 15.12.2020.

U sklopu edukacijskih aktivnosti, Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru u suradnji sa svojom sastavnicom Centrom za dijagnostiku održalo je online predavanje na temu „Uloga fizioterapije u liječenju bolesnika od COVIDA-19“.  Predavanje za preko 90 online sudionika pripremio je Filip Osbah, student druge godine Specijalističkog diplomskog studija u Vukovaru Preventivna fizioterapija, na samom početku predavanja nazočnima su se prigodno obratili dekan Veleučilišta dr. sc. Željko Sudarić, prof. v. š., dr. sc. Slavica Janković, v. pred, pročelnica Odjela za zdravstvene studije te voditelj Centra za dijagnostiku Stjepan Jelica, mag. physioth., v. pred. Pohađajući online tečaj koji je organizirala Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), Filip je upotpunio i proširio svoje znanje o važnosti fizioterapije u liječenju bolesnika od COVID-a 19, a ovim predavanjem je sve svoje znanje prenio sudionicima i tako dao svoj doprinos i doprinos Veleučilišta u borbi protiv pandemije koja je obilježila 2020. godinu.

50Physiotherapy_Guideline_COVID-19_FINAL-20200326