Tečajevi stranih jezika

Poslovni engleski jezik

Pod krilaticom Progovori kao businessman!, u okviru Programa učenja stranog jezika u Centru za cjeloživotno učenje Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru (nadalje: CCU) provodimo certificiranu nastavu Poslovnog engleskog jezika na Temeljnome stupnju A 2 (Moduli 1 i 2), promičući poslovnu izvrsnost i upravljanje kvalitetom pomoću tzv. “mješovitog učenja” (engl. blended learning) i različitih načina usvajanja sadržaja gradiva (learning styles) prema Izvedbenom programu (Executive Program).

Svrha tečaja (learning outcomes) jest upoznati polaznike s američkim i britanskim poslovnim nazivljem te ih osposobiti za osnovnu stručnu recepcijsko-produkcijsku i argumentiranu strukturalnu kompetenciju u (pismenoj i usmenoj) poslovnoj komunikaciji na engleskom jeziku u skladu s Temeljnim stupnjem A 2 (280 nastavnih sati) Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (izvorno znanog pod nazivom Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assesment, CEFR; usp. http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/hr). Time je djelovanje CCU-a i sam tečaj Poslovnog engleskog jezika u cijelosti usklađen s europskim mjerljivim pokazateljima razina (level descriptors), a provjera znanja (assesment) i ocjenjivanje polaznika odvija se poredbom njezina/njegova napretka s unaprijed određenim europskim ljestvicama (criterion-referenced evaluation).

Nastava je devetomjesečna, bimodularna (pri čemu svaki modul ima 140 nastavnih sati, što predstavlja polaznikovo radno opterećenje, student workload), a provodimo je u skladu sa smjernicama i audiovizualnom multimedijom poznate edukativne kuće Pearson Longman iz White Plainsa, New York, SAD (usp. http://www.longmanhomeusa.com/).