Sadržaj kolegija:

Okvirni programski sadržaji obuhvaćaju sve oblike bazičnih kinezioloških disciplina – monostrukturalnih, polistrukturalnih acikličkih, kompleksnih i estetskih. Programski sadržaji koji se najčešće provode su: fitness, aerobika, plivanje. Športske igre – nogomet, rukomet, košarka, odbojka i stolni tenis. U navedenim športskim igrama obrađuje se i usavršava tehnika i taktika. Za studente oštećena zdravlja predviđeni su posebni kineziterapijski programi uvjetovani njihovim zdravstvenim potrebama. Studentski športski klub omogućuje studentima da zadovolje svoje potrebe za športskim natjecanjima i time postignu osobnu afirmaciju kao i afirmaciju svoga veleučilišta. Odabir sadržaja u određenoj akademskoj godini ovisit će o raspoloživim materijalnim uvjetima i preferenciji studenata prema tako odabranim sadržajima.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Anderson, B.; Burke, E.; Perl. B. (1997.): Fitness za sve, Zagreb, Copal.
2.Milanović, D. i sur. (1993.): Priručnik za sportske trenere, FFK, Zagreb.

Izborna literatura:
1.Anderson, B.(2001.): Streching, Gopal, Zagreb.
2.Milanović, D. i sur. (1996): Fitness, FFK Zagreb.
3.Tićak, K. (1997): Oblikovanje tijela za žene, Astroida, Zagreb.
4.Vukić, Ž.; Vukić, Ž.; Jančić, S. (1999): Priručnik za samostalno ciljano vježbanje studenata, Ekonomski fakultet, Osijek

Ciljevi kolegija:

Adekvatnim kineziološkim operatorima studenti zadovoljavaju svoje biopsihosocijalne potrebe za kretanjem čime se uvećavaju njihovi adaptivni i stvaralački potencijali, transformiraju antropološke karakteristike osobito motoričke, morfološke i funkcionalne. Posebni je cilj omogućiti studentima stjecanje temeljnih teorijskih i praktičnih znanja kojim se oni osposobljavaju za samostalno programiranje i provođenje procesa tjelesnog vježbanja.