Sadržaj kolegija:

1. Institucije međunarodnog gospodarskog i financijskog sustava. 2. Hrvatski sustav odnosa s inozemstvom (Hrvatski devizni sustav, Hrvatski carinski sustav, Hrvatski vanjskotrgovinski sustav). 3. Način prodaje i specijalizirana tržišta u vanjskoj trgovini. 4. Poslovanje poduzeća u vanjskoj trgovini (Incoterms 2000, međunarodna trgovačka pravila, međunarodne konvencije o trgovini i carini, međunarodne norme). 5. Cijena i kalkulacije u vanjskoj trgovini. 6. Poslovne isprave u vanjskoj trgovini. Instrumenti plaćanja u vanjskoj trgovini. 7. Rizici i politika rizika u vanjskoj trgovini (robni rizici, financijski rizici, upravljanje rizicima u vanjskoj trgovini). 8. Kupoprodajni ugovori u vanjskoj trgovini. Sudionici i tijek klasičnih redovitih poslova izvoza i uvoza robe. Hrvatska gospodarska komora. Državni inspektorati za nadzor kakvoće proizvoda. Faze i tijek redovitih poslova izvoza i uvoza robe.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Matić, B.: Vanjskotrgovinsko poslovanje, Sinergija, Zagreb, 2004.
Izborna literatura:

1.Andrijanić, I., Aržek, Z., Prebežac, D., Zelenika, R.: Transportno i špeditersko poslovanje,     Mikrorad, Zagreb 2001.
2.Primjeri iz vanjskotrgovinske prakse izvoza i uvoza.
3.Matić, B. Međunarodno poslovanje, Sinergija, Zagreb, 2004.
4.Andrijanić, I. Poslovanje u vanjskoj trgovini, Zagreb, 2005.
5.Grgić, M., Bilas, V., Franc, S. Poduzetništvo u međunarodnoj ekonomiji, Sinergija, Zagreb 2010.
6.Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova ZIR  (dostupno na: https://zir.nsk.hr)
7.Materijali iz konkretnog gospodarskog subjekta, mjerodavnih tijela državne uprave (Republika Hrvatska, Ministarstvo financija, Carinska uprava, dostupno na: https://carina.gov.hr/), gospodarskih institucija (Hrvatska gospodarska komora, dostupno na: http://web.hgk.hr) i trgovinskih organizacija (Eurocommerce, dostupno na: http://www.eurocommerce.eu/)

Ciljevi kolegija:

Predmet je ustrojen na način da se student maksimalno upozna s operativnim tehnikama međunarodnoga trgovinskog poslovanja. Cilj kolegija jest da student po završetku studija može samostalno obavljati operativne poslove vezane uz vanjskotrgovinske transakcije.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.

Silabus kolegija:

T601 Međunarodno trgovinsko poslovanje ishodi