Sadržaj kolegija:

Računovodstvena i financijska evidencija u trgovini.

Trgovina na veliko – roba u skladištu. Kalkulacije u trgovini na veliko. Nabava i uskladištenje robe. Uvoz trgovačke robe. Prodaja robe na veliko, u tranzitu, u komisiji i u konsignaciji.

Trgovina na malo – roba u vlastitim prodavaonicama. Nabava robe i zaduženje prodavaonice. Kalkulacija maloprodajne cijene. Prodaja robe u trgovini na malo.

Roba u slobodnoj zoni, roba u doradi, roba u obradi i roba u manipulaciji.

Popisne razlike u trgovini na veliko i u trgovini na malo. Vrijednosno usklađenje zaliha robe.

Rabat u funkciji marže.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Belak, V. et al. (2009). Računovodstvo poduzetnika s primjerima knjiženja (VI. izd.). Zagreb: RRiF.
Izborna literatura:

1.Hrvatski standardi financijskog izvještavanja (HSFI). Dostupno na: http://www.osfi.hr/Default.aspx?sid=137&p=1&salt=3610.

2.Međunarodni standardi financijskog izvještavanja / Međunarodni računovodstveni standardi (MSFI/MRS). Dostupno na: http://www.osfi.hr/Default.aspx?sid=155&p=1&salt=4805.

Ciljevi kolegija:

Cilj ovoga predmeta je upoznavanje studenata s teorijskim i stručnim osnovama računovodstvene evidencije u trgovini na veliko i u trgovini na malo.

Polaganje ispita:

Kolokviji, pismeni i usmeni ispit.