O specijalističkom studiju

Specijalistički diplomski stručni studij “Preventivna fizoterapija”

Ozljede pri tjelesnim aktivnostima masovna su pojava, stoga je neophodno uvažavati pravila njihove prevencije, zbrinjavanja i kompletne medicinske rehabilitacije. Osim ozljeda, kod tjelesni aktivnih osoba, javljaju se potrebe za programiranjem i doziranjem vježbi u cilju unaprjeđenja radnog i vježbovnog kapaciteta, upotrebom fizioterapijskih metoda i pomagala u promidžbi zdravlja, kao i tretmanom posebnih sportsko-medicinskih stanja, a oni zajedno zahtijevaju primjenu kvalificiranih, kompetentnih i specijaliziranih fizioterapijskih znanja i vještina.

Fizioterapijski sustav u sportu, rekreaciji i wellnessu nema za svrhu samo ukloniti neposredne posljedice sportskih ozljeda, već i održati optimalnu opću tjelesnu i zdravstvenu formu, skratiti vrijeme trajanja oporavka nakon akutnih i kroničnih ozljeda, evaluirati i korigirati programe vježbanja i funkcionalno osposobiti aktivnu osobu. Kompleksan program skrbi sportaša i sudionika u rekreativnim aktivnostima i drugim zdravstvenim programima može kreirati i realizirati osoba stručno osposobljena kroz specijalistički studij fizioterapije.

Kompetencije koje studenti stječu nakon završetka studija

Nakon završenog specijalističkog diplomskog stručnog studija Preventivna fizioterapija, studenti će biti kompetentni organizirati, analizirati i istraživati modele primjene fizioterapije u sportu, rekreaciji i wellnessu.

Poslovi koje student može obavljati po završetku studija

Diplomirani fizioterapeuti osposobljeni su za samostalan rad u zdravstvenim ustanovama, zdravstveno rehabilitacijskim centrima, profesionalnim sportskim klubovima, centrima za rekreacijsko bavljenje sportom, visokoškolskim ustanovama, wellness centrima i drugim objektima zdravstvenog turizma, kao i u stručnim i znanstvenim projektima i istraživanjima iz oblasti fizioterapije.

Duljina studija

Studij traje 4 semestra i završava obranom Diplomskog rada. Ukupan broj ECTS bodova 120

Stručno zvanje

Diplomirani Fizioterapeut

PRVA GODINA

KOLEGIJ SEMESTAR ECTS P V S

Vježbanje i zdravlje

1

3

30

20

40

Sportska i rekreacijska medicina

1

3

30

30

30

Metode fizioterapije u sportu i rekreaciji I

1

4

30

30

30

Psihodinamika sporta i vježbanja

1

4

30

0

60

Funkcionalna anatomija i biomehanika sportskih ozljeda

1

4

30

30

30

Engleski jezik u fizioterapiji

1

4

15

30

45

IZBORNI PREDMETI

         

Antropomotorika

1

4

30

40

20

Balneoklimatologija

1

4

40

20

30

           

Metode fizioterapije u sportu i rekreaciji I

2

5

30

60

60

Kondicijska priprema u medicinskim uvjetima

2

5

40

70

40

Terapijske vježbe u oporavku ozljeda lokomotornog sustava

2

5

30

60

60

Wellness programi

2

4

30

30

30

Dijagnostika u sportskoj fizioterapiji i rehabilitaciji

2

4

15

30

45

Klinička praksa I

2

3

0

90

0

IZBORNI PREDMETI

         

Prehrana u sportu rekreaciji i wellness-u

2

4

30

30

30

Menagement wellnesa i rekreacijskog centra

2

4

30

30

30

 

DRUGA GODINA

                                        KOLEGIJ SEMESTAR ECTS P V   S

Metodologija istraživanja u fizioterapiji

3

4

45

45

60

Higijena i zdravstvena ekologija sportskih objekata

3

3

15

15

30

Klinička praksa II

3

5

 

150

 

Urgentna medicina u sportu i rekreaciji

3

5

45

45

60

Protetika i ortotika u sportskoj fizioterapiji

3

3

30

15

30

Zlouporaba lijekova u sportu

3

3

30

15

30

IZBORNI PREDMETI

         

Razvoj i promidžba zdravstvenih programa

3

3

30

15

30

Informacijski sustavi u zdravstvu

3

3

30

15

30

           

Klinička praksa III

4

5

 

150

 

Odabrane teme iz sportske medicine i fizioterapije

4

5

60

0

90

Alternativne metode u sportu rekreaciji i wellness-u

4

5

30

60

60

Zakonodavstvo u sportu i zdravstvu

4

4

60

0

30

Izrada i obrana diplomskog rada

4

15

 

450