Sadržaj kolegija:

1. Uvodno predavanje
2. Temeljna načela poduzetništva
3. Poduzetnički način razmišljanja
4. Poduzetničke i menadžerske funkcije
5. Poduzetništvo i inovacije
6. Inovacije i poslovni proces
7. Proces stvaranja i razvoja novog pothvata
8. Inovativni poslovni model
9. Zaštita i upravljanje intelektualnim vlasništvom
10. Marketinški plan
11. Organizacijski plan
12. Financijski plan

Popis literature:

Obvezna literatura:
1. Štefanić, I. (2015) Inovativno poduzetništvo. Osijek: TERA Tehnopolis d.o.o.

Dopunska literatura:
1. Spinelli, S., Adams, R.(2016) New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st Century. 10th Edition. MC Graw – Hill International Edition.

Ciljevi kolegija:

Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim znanjima iz područja inovativnog poduzetništva.
Specifični cilj kolegija je da studenti na temelju teoretskih spoznaja i primjera dobre prakse osmisle poduzetnički projekt.

Polaganje ispita:

Pismeno i usmeno.