Sadržaj kolegija:

 1. Uvodno predavanje
 2. Analiza najčešćih ozljeda u sportu
 3. Fizioterapijski pregled i intervencija nakon distorzije gležnja
 4. Fizioterapijski pregled i intervencija nakon rupture meniskusa u koljenu
 5. Fizioterapijski pregled i intervencija nakon rupture prednjeg križnog ligamenta koljena
 6. Fizioterapijski pregled i intervencija kod sindroma škljocavog kuka
 7. Fizioterapijski pregled i intervencija nakon ozlijede lumbalne kralježnice
 8. Fizioterapijski pregled i intervencija nakon ozlijede torakalne kralježnice
 9. Fizioterapijski pregled i intervencija nakon ozlijede cervikalne kralježnice
 10. Fizioterapijski pregled i intervencija nakon luksacije ramena
 11. Fizioterapijski pregled i intervencija nakon rupture mišića potkoljenice
 12. Fizioterapijski pregled i intervencija nakon rupture mišića natkoljenice
 13. Fizioterapijski pregled i intervencija nakon ozljeda glave

Popis literature:

Obvezna literatura:

 1. Grgić, M. (2021). Fizioterapija u profesionalnom sportu 2 – nastavni tekstovi. Vukovar: Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru.
 2. Brukner P., Khan K., (2011). Clinical Sports Medicine. McGraw-Hill Companies.

Dopunska literatura:

 1. Heimer S., Čajavec R. i sur. (2006). Medicina sporta. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Ciljevi kolegija:

Cilj predmeta je naučiti studente naprednim fizioterapeutskim tehnikama u kontekstu liječenja sportskih povreda i njihovog pravilnog zbrinjavanja, savladavanje kompleksnih preventivnih programa, njihovo sastavljanje i provedba. Student će savladavati pisanja složenih rehabilitacijskih procesa za kompleksne sportske povede, izioterapijski pregled sportaša – svi zglobovi i mišići – kao preduvjet postavljanju kvalitetne fizioterapijske i radne dijagnoze. Samoprocjena specifičnih sportskih povreda. Postavljanje fizioterapijske dijagnoze i intervencije za sportske povrede kralježnice.

Polaganje ispita:

Pismeno i usmeno.

Nositelj kolegija:

Grgić Marinko, mag. physioth., pred.

Izvođač kolegija:

Grgić Marinko, mag. physioth., pred.

ECTS bodova: 3

Opis predmeta i ishodi učenja

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materijali: