Sadržaj kolegija:

Usvajanje kliničkih vještina iz područja primijenjene fizioterapije – rehabilitacijske procedure.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Hrvatska komora fizioterapeuta (2011) Kliničke smjernice u fizikalnoj terapiji.

2.Herbert R. i sur. (2011) Practical Evidence-Based Physiotherapy. Churchill Livingstone. 3.Guthrie, J.L. (2008) Clinical Case Studies in Physiotherapy: A Guide for Students and Graduates (Physiotherapy Pocketbooks). Churchill Livingstone.

Dopunska literatura:

1.World Federation for Physical Therapy (2006) Clinical guidelines.

Ciljevi kolegija:

Rehabilitacijski programi kod srčanih oboljenja, Rehabilitacijski programi kod plućnih oboljenja, Rehabilitacijski programi kod šećerne bolesti, Rehabilitacijski programi kod reumatskih oboljenja, Rehabilitacijski programi kod neuromišićnih bolesti i ozljeda kralježnice, Rehabilitacijski programi kod moždanog udara, Rehabilitacijski programi kod oboljelih od osteoporoze, Rehabilitacijski programi kod pretilih osoba, Rehabilitacijski programi kod oboljelih od malignih oboljenja, Rehabilitacijski programi kod terminalnih stadija oboljenja, Rehabilitacijski programi kod vrhunskih sportaša, Rehabilitacijski programi kod posebnih grupa.

Polaganje ispita:

Pohađanje vježbi predstavlja 80% ocjene te pregled dnevnika prakse uz usmeni ispit 20% ocjene.

Nositelj kolegija:

Čajkovac Nada, mag. physioth., pred.

Izvođač kolegija:

Nikola Ivković, bacc. physioth.

ECTS bodova: 8

Opis predmeta i ishodi učenja

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materijali: