Sadržaj kolegija:

 1. Uvodno predavanje
 2. Osnovni principi i pojmovi
 3. Administracija dijagnostičkih postupaka
 4. Integracija funkcionalnog testiranja u svakodnevnu praksu
 5. Antropometrijska mjerenja. Procjena dužine mišića
 6. Procjena funkcionalne pokretljivosti
 7. Procjena sposobnosti uspostavljanja i održavanja ravnoteže
 8. Procjena aerobne moći
 9. Procjena mišićne jakosti i snage
 10. Procjena brzine i agilnosti
 11. Testovi i protokoli za procjenu funkcionalnog statusa gornjeg dijela tijela
 12. Testovi i protokoli za procjenu funkcionalnog statusa trupa
 13. Testovi i protokoli za procjenu funkcionalnog donjeg dijela tijela

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Reiman, M. P. (2009). Functional testing in human performance. Champaign, IL: Human Kinetics.

2.Haff, G., & Dumke, C. (2019). Laboratory manual for exercise physiology.

Dopunska literatura:

1.Gibson, A. L., Wagner, D. R., & Heyward, V. H. (2019). Advanced fitness assessment and exercise prescription.

Ciljevi kolegija:

Cilj je predmeta studentima omogućiti stjecanje osnovnih znanja o dijagnostičkim metodama u sportskoj fizioterapiji i rehabilitaciji, odnosno upoznati ih s mjestom, ulogom i načinima primjene dijagnostičkih procedura tijekom rehabilitacije.

Polaganje ispita:

 • Aktivnost (dolazak na predavanje i vježbe): 10 %
 • Seminarski rad 1: 25 %
 • Seminarski rad 2: 25 %

Usmeni ispit (prezentacija radova): 40 %

Nositelj kolegija:

dr. sc. Dadić Marin, pred.

Izvođač kolegija:

dr. sc. Dadić Marin, pred.

Marković Davor, mag. cin., pred.

ECTS bodova: 5

Opis predmeta i ishodi učenja

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materijali: