Sadržaj kolegija:

1. Uvod u dermatologiju
2. Dermatovenerološka propedeutika I
3. Dermatovenerološka propedeutika II
4. Terapija u dermatovenerologiji
5. Eflorescencije kože I
6. Eflorescencije kože II
7. Infektivne bolesti kože I
8. Infektivne bolesti kože II
9. Alergijske bolesti kože
10. Tumori kože
11. Bolesti vena i arterija
12. STD

Popis literature:

Obvezna literatura:
1. Basta-Juzbašić et al (2014) Dermatovenerologija. Zagreb: Medicinska naklada.

Dopunska literatura:
Tijekom semestra studenti će biti upućeni na druge korisne materijale i izvore literature.

Ciljevi kolegija:

Cilj predmeta je upoznati studente sa suvremenim spoznajama o koži. Studenti će steći znanja o dermatovenerološkoj propedeutici, eflorescencama kože, infektivnim bolestima kože, tumorima kože, alergijskim bolestima kože, STD bolestima i bolestima vena i arterija. Studenti trebaju primijeniti stečeno znanje na slučajeve iz prakse.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni dio ispita.

Nositelj kolegija:

Vukšić Polić Melita, doc. prim. dr. sc., dr. med., pred.

Izvođač kolegija:

Vukšić Polić Melita, doc. prim. dr. sc., dr. med., pred.

ECTS bodova: 2

Opis predmeta i ishodi učenja

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materijali: