Sadržaj kolegija:

 1. Psihički razvoj djeteta, prenatalna, perinatalna i postnatalna dob
 2. Psihomotorni razvoj dojenčeta, dob malog i predškolskog djeteta
 3. Psihologija bolesnog djeteta; prehrana i poremećaji prehrane, zarazne bolesti, bolesti srca, krvnih žila i krvotvornih organa
 4. Bolesti živčanog sustava, neuromišićna i mišićna oboljenja
 5. Bolesti bubrega i mokraćnih putova, poremećaji ponašanja u djece
 6. Onkologija: tumorske bolesti čimbenici rizika u nastajanju bolesti
 7. Epidemiologija i klasifikacija tumora
 8. Prevencija i liječenje tumora
 9. Prevencija i liječenje posljedica agresivnih načina liječenja tumora na funkciju i kvalitetu života oboljelih
 10. Obilježja tumora kod odraslih i tumori dječje dobi

Popis literature:

Obvezna literatura:

 1. Duško Mardešić i suradnici. (2016). Pedijatrija. Zagreb: Školska knjiga.

Ciljevi kolegija:

Cilj predmeta je da student usvoji znanja o postupcima zbrinjavanja i zaštite zdrave i bolesne djece, opisati i prepoznati normalni psihomotorni razvoj djeteta, razumjeti psihološku reakciju djece na bolest, imenovati, prepoznati i opisati dijagnostičke postupke i mogućnosti liječenja bolesti i poremećaja dječje dobi.

Polaganje ispita:

Pismeno i usmeno.

Nositelj kolegija:

dr. sc. Štefanac Ivan, pred.

Izvođač kolegija:

dr. sc. Štefanac Ivan, pred.

ECTS bodova: 4

Opis predmeta i ishodi učenja

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materijali: