Sadržaj kolegija:

Fizioterapija u ortopediji, specifičnosti fizioterapijske procjene: posebni testovi i mjerni instrumenti za utvrđivanje poremećaja mišićno koštanog sustava. Specifičnosti fizioterapijskog procesa kod osoba s prirođenim i stečenim bolestima zglobova kralježnice, prsnog koša, ramenog obruča, podlaktice i šake, zgloba kuka, disfunkcije sakroiliakalnih zglobova i zglobova koljena i stopala. Specifičnosti fizioterapijskog procesa kod osoba s prirođenim i stečenim bolestima kostiju kao što su: poremećaji metabolizma vitamina, juvenilne osteohondroze, upale kostiju, frakture, tumori kostiju te kod osoba s prirođenim i stečenim bolestima veziva i mišića-sindromi prenaprezanja. Funkcionalni pristupi u rehabilitaciji ortopedskih pacijenata. Fizioterapijski proces kod osteosinteze i komplikacija zbog osteosinteze. Specifičnosti i razlike planiranja fizioterapijskog procesa kod operativnog i neoperativnog liječenja ortopedskih bolesti. Temeljni principi primjene različitih fizioterapijskih koncepata u ortopediji. Primjena ortoza i proteza kod prirođenih i stečenih ortopedskih bolesti te korištenje elektronskih pomagala i pomagala u aktivnostima svakodnevnog života pacijenta. Značaj i uloga fizioterapeuta u edukaciji pacijenta.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Pećina, M. i suradnici (2004) Ortopedija, Naklada Ljevak.
2.Kauzlarić, N. i suradnici (2018) Ortopedska pomagala – Osnove primijenjene ortotike; primijenjene protetike i rehabilitacije; pomagala za kretanje i njihova primjena. Naklada ISPO Croatia: Zagreb.
3.Antun, T., Šestan, B. (2012) Dječija ortopedija, Medicinska naklada.
Dopunska literatura:
1.Dutton, M. (2012) Orthopaedic examination, evaluation and intervention. The McGraw-Hill Companies, Inc: Pittsburgh.
2.Mayr, O.H., Zafagnini, S. (2016) Prevention of injuries and oversuse in sports. Srpinger: New York.
3.Pećina M., Bojanić, I. (2004) Overuse injuries of musculoskeletal system. CRC Press.
4.Jelica S. (2018) Interni nastavni materijali-Fizioterapija u ortopediji.

Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja potrebna za planiranje i provođenje fizioterapijskog procesa u području ortopedije, sportskih ozljeda. Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: prepoznati i razlikovati normalan pokret i normalnu funkciju čovjeka od patoloških obrazaca pokretanja pomoću utvrđivanja specifičnog fizioterapijskog statusa pacijenta,  imenovati i definirati različite oblike ozljeda prema osnovnim mehanizmima njihovog nastanka, prepoznati udružene ozljede te razlikovati akutne od kroničnih stanja, povezati specifični dijagnostički status s primjerenim fizioterapijskim vještinama i konceptima,  kritički analizirati i diskutirati rezultate provedenih vještina, planirati individualne fizioterapijske procese u području ortopedije, sporta te aktivno sudjelovati u timskom radu.

Polaganje ispita:

Ukupan broj bodova koje je moguće ostvariti na kolegiju iznosi 100. Pohađanje nastave nosi maksimalno 10 bodova, seminarski rad 30 bodova te ispit 60 bodova. Ocjena se formira kako je navedeno: 60-69 (2), 70-79 (3), 80-89 (4), 90-100 (5).