Sadržaj kolegija:

 1. Kineziološka analiza kralježnice
 2. Kineziološka analiza ramenog obruča
 3. Kineziološka analiza lakat i podlaktica
 4. Kineziološka analiza šake
 5. Kineziološka analiza zdjelice
 6. Kineziološka analiza zgloba kuka
 7. Kineziološka analiza zgloba koljena
 8. Kineziološka analiza zgloba stopala
 9. Kineziološka analiza hoda
 10. Kineziološka analiza disanja
 11. Kineziološka analiza posture
 12. Kineziološka analiza transfera

Popis literature:

Obvezna literatura:

 1. Filipović, V., Klaić, I., Jakuš, L. Vrcić, Lj. Osnove kliničke kineziologije. Nastavna skripta. Zagreb: Visoka zdravstvena škola. 1999.
 2. Klaić, I., Jakuš, L., Filipović, V., Pavlaković, A. Zbirka zadataka iz kliničke kineziologije za studente studija fizioterapije Visoke zdravstvene škole, 2004.
 3. Nešić, N., Šeper, V. Zbirka zadataka iz kliničke kineziologije. Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru. 2021.

Dopunska literatura:

 1. Norkin, C. C., Levangie, P. K.: Joint structure and function: Comprehensive analysis. Philadelphia: A. Davis Company, 1992.
 2. Smith, L. K., Weiss, E. L., Lehmkuhl, L. D.: Brunnstrom’s Clinical Kinesiology – 5th edition. Philadelphia: F. A. Davis Company, 1996.

Ciljevi kolegija:

Cilj predmeta je usvajanje znanja potrebnih za analizu posture i kretanja čovjeka. Specifičan cilj je da studenti na osnovu stečenih znanja samostalno kreiraju aktivnosti potrebne za korekciju uočenih nepravilnosti kod ispitanika.

Polaganje ispita:

Kolokviji po nastavnim temama, praktični, pismeni i usmeni ispit.

Nositelj kolegija:

dr. sc. Nešić Nebojša, prof. struč. stud.

Izvođač kolegija:

dr. sc. Nešić Nebojša, prof. struč. stud.

ECTS bodova: 4

Opis predmeta i ishodi učenja

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materijali: