Sadržaj kolegija:

 1. Fizikalne veličine i jedinice. Uvodno predavanje za laboratorijske vježbe. Analiza mjerenih podataka
 2. Osnove elektriciteta
 3. Magnetizam
 4. Elektricitet u mirovanju
 5. Elektricitet u gibanju
 6. Elektromagnetizam
 7. Izmjenična struje
 8. Elektrokemijske pojave
 9. Fiziološko djelovanje električne struje
 10. Osnovni elektronički elementi i sklopovi
 11. Generatori različitih impulsa; osnovni uređaji u elektroterapiji; metode elektroterapije
 12. Učinci električne struje i zaštita

Popis literature:

Obvezna literatura:

 1. Jakobović Z. Fizika i elektronika – odabrana poglavlja za studije Visoke zdravstvene škole. Zagreb: Visoka zdravstvena škola; 1997.
 2. Brnjas Kraljević J, Krilov D. Fizika za studente stomatologije. Zagreb: Medicinska naklada; 2007.

Dopunska literatura:

 1. Nastavni materijali dostupni na web stranici katedre.

Ciljevi kolegija:

Cilj predmeta je upoznavanje studenata s osnovnim konceptima izabranih područja biofizike i njihova primjene u fizioterapiji, odnosno povezivanje teorijskog znanja iz fizike s kliničkom praksom u rješavanju složenih problema prilikom fizioterapijske procjene, intervencije i evaluacije. Cilj je poticati studente na analitički, kvantitativni pristup u proučavanju funkcija ljudskog tijela

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materijali: