Sadržaj kolegija:

 1. Uvodno predavanje
 2. Uvod u miologiju
 3. Mišići glave
 4. Mišići trupa
 5. Mišići gornjeg ekstremiteta
 6. Mišići donjeg ekstremiteta
 7. Uvod u histologiju
 8. Histologija vezivnog tkiva
 9. Histologija mišićnog tkiva
 10. Histologija hrskavice i kosti
 11. Histologija periferne krvi
 12. Histologija organskih sustava
 13. Histologija kože
 14. Anatomija živčanog sustava
 15. Anatomija organskih sustava

Popis literature:

Obvezna literatura:

 1. Keros, P., Pećina, M., Ivančić –Košuta, M.: Temelji anatomije čovjeka. Zagreb: Naprijed, 1999.
 2. Keros, P., Chudy, D. (ur. prijevoda): Vannini, V., Pogliani, G.: Priručni anatomski atlas. Zagreb: Mosta, 2002.
 3. L.C. Junqueira i sur. : Osnove histologije, Školska knjiga, Zagreb, 1995. (odabrana poglavlja)

Dopunska literatura:

 1. Leonard, K., Kahle, W., Platzer, W: Priručni anatomski atlas. Zagreb: Medicinska naklada, 1990.

Ciljevi kolegija:

Cilj predmeta je da  student bude  sposoban imenovati i prepoznati anatomske sustave i tvorbe, opisati anatomske tvorbe, definirati topografski smještaj anatomskih tvorbi te razlikovati osobitosti anatomskih tvorbi.

Polaganje ispita:

Kolokviji po nastavnim temama, praktični, pismeni i usmeni ispit.