Sadržaj kolegija:

 1. Fizikalne veličine i jedinice
 2. Mehanika krutog tijela
 3. Sila, moment sile
 4. Poluge u terapiji
 5. Elastične deformacije, elastična svojstva kosti, krvnih žila i mišića
 6. Mehanika tekućina i plinova
 7. Hidrostatika
 8. Zakoni idealnog plina
 9. Pojave u vezi s napetošću
 10. Viskozna svojstva
 11. Difuzija
 12. Akustika i ultrazvuk
 13. Termodinamika biološkog sustava

Popis literature:

Obvezna literatura:

 1. Jakobović, Z. Fizika i elektronika – odabrana poglavlja za studije Visoke zdravstvene škole. Zagreb: Visoka zdravstvena škola; 1997.
 2. Brnjas Kraljević J, Krilov D. Fizika za studente stomatologije. Zagreb: Medicinska naklada; 2007.

Dopunska literatura:

 1. Nastavni materijali dostupni na web stranici katedre.

Ciljevi kolegija:

Cilj predmeta je upoznavanje studenata s osnovnim konceptima izabranih područja biofizike i njihove primjene u fizioterapiji, odnosno povezivanje teorijskog znanja iz fizike s kliničkom praksom u rješavanju složenih problema prilikom fizioterapijske procjene, intervencije i evaluacije. Cilj je poticati studente na analitički, kvantitativni pristup u proučavanju funkcija ljudskog tijela.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.