Objavljeno: 02.03.2012.

Što?                 — anketiranje zimskog semestra ak. god. 2011./2012.

Kada?             — od 01.03. do 19.03.2012.

Gdje?              — putem weba na adresi http://www.vevu.hr/anketa2012/

Kako?             — jednostavno – upisivanjem svog matičnog broja (MB-a) iz indeksa i prezimena

Napomena    — anketa je anonimna; pristupni podaci koriste se isključivo u svrhu sprječavanja zlouporaba

 

Sustav za osiguravanje i unapređivanje kvalitete predviđa provedbu ocjenjivanja nastave i nastavnika/suradnika od strane studenata kao mjeru poticanja i poboljšanja kvalitete nastavnog procesa i studiranja. Rezultati studentske ankete za ak. god. 2010./2011. po pojedinim odjelima Veleučilišta javno su objavljeni te predstavljaju smjernice za rad u narednom razdoblju. Dekan je nastavnicima i suradnicima uručio njihove pojedinačne ocjene, a Povjerenstvo za osiguravanje i unapređivanje kvalitete očekuje kako će nastavnici i suradnici poduzeti odgovarajuće mjere na temelju rezultata ankete te održati i/ili unaprijediti razinu dosadašnjih postignuća.

 

U cilju što jednostavnije provedbe i brže obrade rezultata, studentska anketa za ak. god. 2011./2012. provodi se putem weba. Anketa je anonimnog i dobrovoljnog karaktera, a u cilju sprječavanja zlouporaba i dobivanja što objektivnih podataka pristup ispunjavanju ankete je ograničen uz pomoć matičnog broja iz indeksa i prezimena studenta/ice. Anketu možete ispuniti na bilo kojem mjestu – samo vam treba računalo i pristup internetu. U razdoblju anketiranja možete koristiti računala u knjižnici i informatičkom kabinetu na Veleučilištu.

Iskoristite ovu priliku da ocjenom i komentarom iskažete svoje mišljenje o radu nastavnika. Posvetite vremena ispunjavanju ankete, osobito pisanju komentara (pohvale, kritike, žalbe, sugestije, ukazivanje na nedostatke i sl.). Svaki vaš komentar dekan osobno pročita i uručuje nastavniku njegovu ocjenu i komentare. Zahvaljujući anketi Uprava Veleučilišta uočava slabosti i poduzima mjere, a nastavnici shvaćaju kako studenti prepoznaju njihovo zalaganje ili omalovažavanje posla, sposobnost primjene stručnih znanja, pravičnosti u ocjenjivanju i pristupačnost studentu.

 

Vjerujemo kako ćete i ove godine prepoznati važnost ocjenjivanja nastavnog procesa bez kojeg nema njegovog razvoja i unaprjeđenja. Vašim ocjenama i komentarima dobre nastavnike nagrađujete i potičete da nastave dobro raditi, a slabe nastavnike prisiljavate da se poprave ili ne obnove izbor u nastavno zvanje. Hvala na sudjelovanju!

 

Predsjednik Povjerenstva za osiguravanje i unapređivanje kvalitete
pred. Slobodan Stojanović, univ. spec. oec.

 

Dekan
prof. dr. sc. Antun Pintarić