Objavljeno: 26.01.2022.

Studenti preddiplomskog stručnog studija Trgovina obvezni su teoretski stečena znanja u nastavi tijekom studija upotpuniti praktičnim radom odnosno stručnom praksom s ciljem kvalitetne pripreme završnog rada i završetka studija. Stručna praksa je organiziran i osmišljen postupak od prijema studenata, raspoređivanja, ostvarivanja ishoda učenja pojedinog ciklusa prakse do vrednovanja individualnog rada studenta, a uređena je studijskim programom i Pravilnikom o stručnoj praksi. Kroz stručnu praksu studenti stječu radno iskustvo te razvijaju vještine potrebne za uspjeh u budućoj karijeri.

 

Od akademske godine 2021./2022. s ciljem digitalizacije, brže komunikacije i vrednovanja rada studenata u okviru projekta za razvoj i unaprjeđenje stručne prakse STEP UP razvijena je aplikacija VEVU Praksa.

Student VEVU praksi pristupa putem sljedeće poveznice:

https://praksa.vevu.hr

Mobilna verzija VEVU Praksa dostupna je putem usluga Google Play i App Store.