Objavljeno: 30.05.2022.

U okviru aktivnosti projekta STEP UP za unaprjeđenje stručne prakse, studentice i studenti prve i druge  godine Upravnog studija posjetili su Zagreb 23. i 24. svibnja 2022. godine. Prvog dana studijskog putovanja studentice i studenti  su zajedno sa svojim mentorima, dr. sc. Sanjom Gongeta, prof. v. š. i Ivanom Belajem, mag. iur., v. pred. imali priliku vidjeti kako funkcionira Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport glavnog grada Republike Hrvatske te se upoznati s ovlastima i djelokrugom djelovanja ovog Ureda.

Drugog dana posjeta Zagrebu u svom uredu studente Upravnog studija ugostio je  Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske te ih upoznao sa svojim osnovnim zadacima i pravnim okvirom kojim se osigurava zaštita, praćenje i promicanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama te ponovnu uporabu informacija.