Objavljeno: 24.06.2013.

Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br.90/11) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javoj nabavi u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN br.90/11)