Objavljeno: 16.06.2022.

Rang lista kandidata za upis u I. godinu studija u statusu izvanrednog studenta temeljem rezultata razredbenog postupka (kandidati koji nisu obvezni položiti ispite državne mature).

Rang_lista_-_Trgovina

Rang_lista_-_Upravni_studij

Rang_lista_-_Fizioterapija

Trenutkom objave konačnih rang-lista na službenoj stranici Veleučilišta kandidati stječu pravo upisa na studijski program na kojem se nalaze unutar upisne kvote. Jednom objavljene konačne rang-liste su nepromjenjive.

Upisi na Veleučilište provest će se isključivo online i to u terminu od petka 17. lipnja 2022. godine od 09.00 sati do nedjelje 26. lipnja 2022. godine do 23.59.

Poveznica za online upise bit će dostupna od 17. lipnja 2022. godine od 09.00 sati ovdje

Dodatne upute za upis – Ljetni rok

Upisni broj koji je potrebno upisati prilikom prijave je Prijavni broj koji je dodijeljen prilikom prijave na razredbeni postupak svakom kandidatu ( npr T0001 ).

Korisnička podrška oko postupka upisa bit će dostupna u terminu predviđenom za upis od 8.00 do 16.00 sati putem: telefona +38532444693 ili putem elektronske pošte studentska@vevu.hr