Objavljeno: 15.06.2023.

Rang lista kandidata za upis u I. godinu studija u statusu izvanrednog studenta temeljem rezultata razredbenog postupka (kandidati koji nisu obvezni položiti ispite državne mature).

Rang lista_Ljetnii rok_ Studij Trgovine

Rang lista_Ljetnii rok_ Upravni studij

Trenutkom objave konačnih rang-lista na službenoj stranici Veleučilišta kandidati stječu pravo upisa na studijski program na kojem se nalaze unutar upisne kvote. Jednom objavljene konačne rang-liste su nepromjenjive.

Upisi na Veleučilište provest će se isključivo online i to u terminu od petka 16. lipnja 2023. godine od 15.00 sati do petka 23. lipnja 2023. godine do 23.59 ovdje

Dodatne upute za upis možete vidjeti ovdje

Upisni broj koji je potrebno upisati prilikom prijave je Prijavni broj koji je dodijeljen prilikom prijave na razredbeni postupak svakom kandidatu ( npr T0001 ).

Korisnička podrška oko postupka upisa bit će dostupna u terminu predviđenom za upis od 9.00 do 14.00 sati putem: telefona +38532444693 ili putem elektronske pošte studentska@vevu.hr