Objavljeno: 15.07.2022.

Trenutkom objave konačnih rang-lista na službenoj stranici Veleučilišta kandidati stječu pravo upisa na studijski program na kojem se nalaze unutar upisne kvote. Jednom objavljene konačne rang-liste su nepromjenjive.

Upisi na Veleučilište provest će se isključivo online i to u terminu od petka 15. srpnja 2022. godine od 12.00 sati do ponedjeljka 18. srpnja 2022. godine do 23.59.

Poveznica za online upise bit će dostupna od 15. srpnja 2022. godine od 12.00 sati ovdje

Dodatne upute za upis 1. rok – Hrvati izvan RH

Upisni broj koji je potrebno upisati prilikom prijave je Prijavni broj koji je dodijeljen prilikom prijave na razredbeni postupak svakom kandidatu ( npr T0001 ).

Korisnička podrška putem elektronske pošte studentska@vevu.hr

Rang lista kandidata za upis u I. godinu studija za Hrvate izvan RH:

Rang lista – Fizioterapija