Objavljeno: 25.10.2022.

Trenutkom objave konačnih rang-lista na službenoj stranici Veleučilišta kandidati stječu pravo upisa na studijski program na kojem se nalaze unutar upisne kvote. Jednom objavljene konačne rang-liste su nepromjenjive.

Rang lista – II. upisni rok – Preventivna fizioterapija

Upisi na Veleučilište provest će se isključivo online i to u terminu od petka 26. listopada 2022. godine od 16.00 sati do petka 28. listopada 2022. godine do 16.00 sati putem poveznice ovdje

Upisni broj koji je potrebno upisati prilikom prijave je Prijavni broj koji je dodijeljen prilikom prijave na razredbeni postupak svakom kandidatu ( npr P0001 ).

Dodatne upute za upis – II. rok – Preventivna fizioterapija

Korisnička podrška putem elektronske pošte studentska@vevu.hr