Objavljeno: 06.10.2023.

Trenutkom objave konačnih rang-lista na službenoj stranici Veleučilišta kandidati stječu pravo upisa na studijski program na kojem se nalaze unutar upisne kvote. Jednom objavljene konačne rang-liste su nepromjenjive.

Rang lista – III. rok – -Hrvati izvan Republike Hrvatske – 2023.-2024.

Upisi na Veleučilište provest će se isključivo online i to u terminu od subote 07. listopada 2023. godine od 16.00 sati do ponedjeljka 09. listopada 2023. godine do 23:59 sati putem poveznice ovdje

Upisni broj koji je potrebno upisati prilikom prijave je Prijavni broj koji je dodijeljen prilikom prijave na razredbeni postupak svakom kandidatu ( npr P0001 ).

Dodatne upute za upis -3 rok – Hrvati izvan RH

Korisnička podrška putem elektronske pošte studentska@vevu.hr