Objavljeno: 18.09.2023.

STUDENT SERVIS ĆE U PERIODU OD 18.09.-22.09.2023. PRIVREMENO RADITI NA ADRESI ŽUPANIJSKA ULICA 50,

ODJEL FINANCIJA VELEUČILIŠTA ”LAVOSLAV RUŽIČKA” U VUKOVAR,

U TERMINU OD 09:00 – 12:00h

E-mail: student-servis@vevu.hr

Privremeni broj telefona: 032 444 688