Objavljeno: 29.11.2021.

U okviru projekta „Mreža za aktivaciju mladih“, od 25. do 27. studenoga 2021. godine u Samoboru je održana  nacionalna konferencija „Mladi – generacija koja dolazi!“. Nositelj projekta je udruga Zamisli iz Zagreba, dok je jedan od partnera na projektu Udruga za podršku žrtvama i svjedocima iz Vukovara koja je ujedno i udruga partner našeg Veleučilišta.

Na konferenciji su kroz panel rasprave otvorene brojne teme s kojima se pokušava unaprijediti i poboljšati položaj mladih, udruga mladih i za mlade. U panel raspravi na temu „Položaj organizacija civilnog društva koje rade s mladima ili za mlade – problemi i izazovi u radu“ sudjelovala je i naša profesorica Danijela Romić, univ. spec. admin. publ., v. pred. koja je na projektu „Mreža za aktivaciju mladih“ angažirana kao vanjski stručni suradnik za provedbu istraživanja.

Na poveznici možete poslušati obrazovnu emisiju “Izvan okvira”.

https://radio.hrt.hr/ep/konferencija-mladi-generacija-koja-dolazi/405607/