Objavljeno: 28.06.2017.

autor: Sandra Mrvica Mađarac

recenzenti: prof. dr. sc. Sanda Renko / doc. dr. sc. Katija Vojvodić

lektorica: Maja Celing Celić, prof. hr. jez. i knjiž.
tisak: Borovo graf, Vukovar
ISBN: 978-953-7734-17-6