Objavljeno: 27.09.2022.

Rang lista kandidata za upis u I. godinu studija u statusu izvanrednog studenta temeljem rezultata razredbenog postupka (kandidati koji nisu obvezni položiti ispite državne mature).

Rang lista – jesenski rok – trgovina

Trenutkom objave konačnih rang-lista na službenoj stranici Veleučilišta kandidati stječu pravo upisa na studijski program na kojem se nalaze unutar upisne kvote. Jednom objavljene konačne rang-liste su nepromjenjive.

Upisi na Veleučilište provest će se isključivo online u petak 30. rujna 2022. godine od 09.00 sati  do 23.59 sati putem poveznice ovdje

Dodatne upute za upis – jesenski rok

Upisni broj koji je potrebno upisati prilikom prijave je Prijavni broj koji je dodijeljen prilikom prijave na razredbeni postupak svakom kandidatu ( npr T0001 ).

Korisnička podrška oko postupka upisa bit će dostupna u terminu predviđenom za upis od 09.00 do 16.00 sati putem: telefona +38532444693 ili putem elektronske pošte studentska@vevu.hr