Objavljeno: 29.08.2022.

PRIJAVE za upis studenata u I. godinu

specijalističkog diplomskog stručnog Preventivna Fizioterapija

Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru

u akademskoj godini 2022./2023.

ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Prijave za upis se odnose na pripadnike hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) te na Hrvate iseljenike u prekomorskim i europskim državama i njihove potomke.

SLOBODNA MJESTA ZA  II. UPISNI ROK

R.br. Naziv studija

Redovni studenti

1. Specijalistički diplomski stručni studij Preventivna fizioterapija

5

PRIJAVITE se online putem aplikacije  od 29. kolovoza 2022. godine do 09. rujna 2022. godine ovdje

Cijeli tekst natječaja pogledajte ovdje  (točka 6.)

Za sve dodatne upite slobodno se obratite.

Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru

Županijska 50, HR 32000 Vukovar

www.vevu.hr
dekanat@vevu.hr
+38532/444-688