Objavljeno: 13.06.2022.

PRIJAVE za upis studenata u I. godinu

specijalističkog diplomskog stručnog Preventivna Fizioterapija

Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru

u akademskoj godini 2022./2023.

 

ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

 

Prijave za upis se odnose na pripadnike hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) te na Hrvate iseljenike u prekomorskim i europskim državama i njihove potomke.

PRIJAVITE se  od 13. lipnja 2022. godine. putem poveznice ovdje

Cijeli tekst natječaja pogledajte ovdje  (točka 6.)

Za sve dodatne upite slobodno se obratite.

 

Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru

Županijska 50, HR 32000 Vukovar

www.vevu.hr
dekanat@vevu.hr
+38532/444-688