Objavljeno: 01.07.2024.

Dana 25. lipnja 2024. godine u prostorijama Veleučilišta “Lavoslav Ružička” u Vukovaru održan je sastanak na kojem je predstavljeno pokretanje novog stručnog diplomskog studija “Menadžment u trgovini”. Na sastanku su sudjelovali predstavnici Veleučilišta te dugogodišnji partneri predstavnici lokalnog tržišta rada. Svrha sastanka je bila osnaživanje i obogaćiovanje do sada zamišljenog stručnog diplomskog studija kao i dobivanje važnih povratnih informacija od strane poslodavaca. Raspravljalo se o prednostima i nedostatcima usvojenih kompetencija studenata te o načinima povećavanja konkurentnosti naših studenata na tržištu rada. Svi dionici sastanka podržali su pokretanje navedenog studija.