Objavljeno: 15.12.2020.

Dragi studenti i drage kolege,

dan 18. prosinca određen je kao Međunarodni dan migranata, na taj dan Opća skupština UN usvojila je Konvenciju o zaštiti prava migrantskih radnika i članova njihovih obitelji. Obilježavanjem Međunarodnog dana migranata, podsjećamo se značajnog doprinosa koji migranti daju ekonomijama svojih zemalja i zemalja u koje migriraju te naglašavamo važnost poštivanja njihovih ljudskih prava i osiguravanja uvjeta života dostojnog čovjeka. Broj migranata u svijetu stalno raste, a od 232 milijuna osoba koji žive izvan svoje zemlje prema podacima UN-a, veliki broj nema pristupa osnovnim socijalnim pravima.

 

Upravni odjel Veleučilišta organizira predavanje na temu Migranti kao ranjive skupine i ljudska prava i  Upravno-pravni i upravno-sudski aspekti međunarodne zaštite tražitelja azila koje su pripremile doc. dr. sc. Ana Đanić Čeko, docentica Pravnog fakulteta Osijek (Katedra upravnog prava i znanosti) i Marijana Šego, mag. iur. , predavač Veleučilište „Lavoslav Ružička„ u Vukovaru.

Predavanje će se održati 17. prosinca 2020. godine (četvrtak) u 17,00 sati na poveznici MS Teams: Click here to join the meeting