Objavljeno: 27.10.2021.

Trenutkom objave konačnih rang-lista na službenoj stranici Veleučilišta kandidati stječu pravo upisa na studijski program na kojem se nalaze unutar upisne kvote. Jednom objavljene konačne rang-liste su nepromjenjive.

Rang lista ovdje

Upisi na Veleučilište provest će se isključivo online i to u terminu od srijede 27. listopada 2021. godine od 09.00 sati do petka 29. listopada 2021. godine do 16.00.

Poštovani budući studenti, poveznicu za online upise možete pronaći ovdje.

Korisnička podrška oko postupka upisa bit će dostupna u terminu predviđenom za upis od 8.00 do 16.00 sati putem: telefona +38532444693 ili putem elektronske pošte referada@vevu.hr

Odluka-o-odredivanju-iznosa-participacije-u troskovima-studija-i-cijeni-drugih-troskova-2021-2022

Odluka-o-obrocnom-placanju-specijalisticki-diplomski-strucni-studij-2021-2022

Odluka o plaćanju oportunitetnih troškova 2021-2022

Natječaj za upis studenata u I. godinu – 2021-2022