Objavljeno: 09.11.2021.

Dana 4. studenoga 2021. godine na Veleučilištu „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru potpisana su dva nova Sporazuma o suradnji kojima je Veleučilište omogućilo svojim studentima Trgovine i Upravnog studija još dvije nove mogućnosti za obavljanje stručne prakse.

Sporazume su potpisali načelnik Općine Andrijaševci, Ante Rajković, direktorica dr. sc. Ivana Ivančić, univ. spec. oec. u ime 2i premium brand d. o. o. te dekan Veleučilišta doc. dr. sc. Željko Sudarić, prof. v. š. Potpisanim sporazumom o suradnji pristali su razvijati i uspostavljati suradnju po načelu uzajamnog interesa s naglaskom na organiziranje radionica i edukativnih programa, aktivnostima usmjerenih na prevenciju, dijagnostiku i rehabilitaciju, suradnju na zajedničkim projektima financiranim od EU, korištenju kadrovskih potencijala dionika u cilju davanja stručnih mišljenja te provedbu stručne prakse studenata Veleučilišta.

Važno je istaknuti kako će kroz ovaj sporazum sve tri institucije raditi i na izradi Plana razvoja Općine Andrijaševci za razdoblje od 2022. do 2028. godine, aktu strateškog planiranja od značaja za jedinicu lokalne samouprave. U izradu Plana uključen je široki krug relevantnih dionika: predstavnika gospodarstva, socijalnih partnera, pružatelja javnih usluga, organizacija civilnoga društva, privatnih poduzeća i znanstveno stručne zajednice među kojima je važno mjesto zauzelo i naše Veleučilište.