Objavljeno: 21.09.2022.

Polazeći od međusobnog uvažavanja i priznavanja te prepoznajući zajedničke interese, Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru i Veleučilište u Šibeniku, dana 13. rujna 2022. godine potpisali su Sporazum o suradnji. Potpisanim sporazumom veleučilišta su se obvezala surađivati na područjima razmjene i mobilnosti nastavnika, kvaliteti i razvoju studijskih programa, cjeloživotnom obrazovanju, istraživanju i razvoju, stručnim skupovima i izdavaštvu te zajednički organizirati međunarodnu konferenciju „Razvoj javne uprave“ u 2023. godini. Vjerujemo kako će ova nova suradnja koju su potpisali su dekani Veleučilišta, doc. dr. sc. Željko Sudarić, prof. v. š. i dr. sc. Ljubo Runjić, v. pred. biti na dobrobit svih studenta, nastavnika, zaposlenika i društvene zajednice.