Objavljeno: 13.10.2023.

Potaknuti zajedničkim interesima, međusobnim uvažavanjem i priznavanjem Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru potpisalo je 11. listopada 2023. godine Sporazum o suradnji s Fakultetom prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, a prije svečane sjednice povodom Dana fakulteta. Potpisnice sporazuma zastupane po dekanima doc. dr. sc. Željku Sudariću, prof. struč. stud. i izv. prof. dr. sc. Marku Šoštariću obvezale su se surađivati u istraživanju i razvoju, cjeloživotnom obrazovanju, razvoju kvalitete  i studijskih programa, omogućavati razmjenu i mobilnost nastavnika, zajedno sudjelovati u stručnim skupovima i izdavaštvu te u ostalim područjima zajedničkog interesa. Potpisanim sporazumom stvoreni su preduvjeti za još jednu novu i uspješnu suradnju kao i mogućnost za otvaranje novih studijskih smjerova na Veleučilištu „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru. Potpisivanju su nazočili i Prodekan za nastavu i studente izv. prof. dr. sc. Ivan Grgurević, Prodekan za poslovanje prof. dr. sc. Mladen Nikšić i prof. dr. sc. Grgo Luburić.