Objavljeno: 31.03.2021.

Državni arhiv u Vukovaru i Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, 24. ožujka 2021. godine potpisali su sporazum kojim će surađivati na organiziranju stručno-znanstvenih skupova o temama od zajedničkog interesa, konferencijama, simpozijima i seminarima te u izvođenju radionica, organiziranju tečaja i edukacija vezanih za rukovanje arhivskim gradivom, razmjeni znanstvene i stručne literature te suradnji u polju izdavačke djelatnosti.

 

Potpisanim sporazumom o suradnji studenti Upravnog studija, posebno kolegija arhivistike moći će u prostorijama i odjelima Arhiva putem stručne prakse i predavanja stjecati praktična znanja.