Objavljeno: 19.10.2021.

Koliko je važno u svom timu i na svojoj klupi imati stručan i educiran mladi kadar fizioterapeuta prepoznali su i vodeći ljudi HNK Vukovar 1991 te su s našim Veleučilištem potpisali sporazum o suradnji. Nakon što je Stručno vijeće dalo suglasnost sporazum je potpisan 12. listopada 2021. godine,te će se omogućiti nogometno-stručna suradnju između Kluba i Veleučilišta za koju je operativno zadužen prof. Dražen Pejić, mag. cin., v. pred. Suradnja će se odvijati kroz radionice i edukativni program, aktivnosti i prevencije, dijagnostiku i rehabilitaciju, stručnu praksu za studente Fizioterapije, ali i kao mogućnost zajedničkog sudjelovanja i apliciranja na projekte financirane europskim sredstvima. U ime Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru sporazum je potpisao dekan doc. dr. sc. Željko Sudarić, prof. v. š., a u ime Hrvatskog nogometnog kluba Vukovar 1991 Markus Buzov, član uprave i Dražen Pernar, sportski direktor.