Objavljeno: 19.04.2021.

Dekanica prof. dr. sc. Daniela Malnar, dr. med. i dekan dr. sc. Željko Sudarić, prof. v. š., 26. ožujka 2021. godine potpisali su Sporazum o poslovnoj, stručnoj i nastavnoj suradnji. Potpisanim sporazumom će se stvarati uvjeti za suradnju između našeg Veleučilišta i Fakulteta za zdravstvene studije Sveučilišta u Rijeci te međusobna pomoć na područjima obrazovanja i usavršavanja studenata zdravstvene struke, izobrazbi zdravstvenih djelatnika te razmjeni iskustava, ali i omogućiti studentima Preventivne fizioterapije da po završetku pete godine studija na Veleučilištu „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru nastave dalje studirati na Fakultetu za zdravstvene studije u Rijeci.

 

Više informacija:

 

Fakultet zdravstvenih studija/Faculty of Health Studies University of Rijeka

Viktora Cara Emina 5, HR – 51 000 Rijeka

tel: +385 (0)51 554 920

e-mail: studentskapitanjafzsri@uniri.hr

https://www.fzsri.uniri.hr/hr/

Potpisan sporazum o suradnji sa Fakultetom za zdravstvene studije Sveučilišta u Rijeci Potpisan sporazum o suradnji sa Fakultetom za zdravstvene studije Sveučilišta u Rijeci Potpisan sporazum o suradnji sa Fakultetom za zdravstvene studije Sveučilišta u Rijeci